Yatirimci.gov.tr        

BİLİNÇLİ YATIRIMCILAR İLE GÜVEN DOLU YARINLARA

Sermaye piyasası, finansal piyasaların gelişmesinde ve ülkelerin kalkınmasında önemli bir role sahiptir. Üstlendiği bu işlev çerçevesinde, tasarruf sahiplerinin birikimlerinin ekonomiye kazandırılmasına aracılık ederek yatırımların finansmanı ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması açısından itici bir güç taşımaktadır. Bu yapıda yatırımcılar, sermaye piyasasının vazgeçilmez bir aktörü konumundadırlar. Bütün ülkelerdeki sermaye piyasası kurumları da bu bilinçle yatırımcıları piyasaya kazandırmak ve onları korumak amacıyla üzerlerine düşen fonksiyonları en etkin bir şekilde yerine getirmeye çalışmaktadırlar.

Ülkemizde de Borsamız ve diğer sermaye piyasası kurumları, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu konulardaki gereksinimlerini karşılamak üzere çeşitli adımlar atmaktadırlar. Bu çerçevede Borsamız, 1995 yılında yatırımcıların sorularını yanıtlamak ve onları bilgilendirmek amacıyla "Yatırımcı Danışma Merkezi"ni (YDM) oluşturmuştur. 1995 yılından bugüne uzanan süreçte YDM, sadece İMKB'ye iletilen yatırımcı sorularını yanıtlamakla kalmamış, aynı zamanda yatırımcılara yönelik eğitim programları düzenlemek, ülkenin çeşitli bölgelerinde yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik toplantılar ve seminerler gerçekleştirmek, tanıtıcı broşürler hazırlamak suretiyle tüm ilgili kesimlere ulaşmaya çalışmaktadır. Diğer taraftan Borsamız, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin iş hayatına atılmadan önce sermaye piyasası konusunda bilinçlenmesini ve piyasaların işleyişi konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla 1995 yılından bu yana her 15 günde bir staj programları düzenlemektedir.

İçinde bulunduğumuz 2011 yılı, yatırımcılarımıza yönelik çalışmalarımızın ivme kazanacağı bir yıl olması açısında ayrı bir öneme sahiptir. Bu yıl içinde mevcut çalışmalarımızı yoğunlaştırarak ve farklılaştırarak daha fazla yatırımcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda görsel ve yazılı medya ile internet siteleri ve benzeri platformları kullanmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu platformlar, bilginin güncel tutulmasının kolaylığı, geniş kitlelere kolay erişim imkanı vermesi, interaktif uygulamaları sayesinde kolay ve etkin öğrenim imkanları sunmaları, gerektiğinde tarafları kolaylıkla bir araya getirebilmeleri gibi özellikleri dikkate alındığında vazgeçilemez birer iletişim aracı olarak karşımıza çıkmakta ve her geçen gün önemini artırmaktadır. Bizler de yatırımcıların her türlü sorusuna cevap vermek, bilgi ihtiyaçlarını karşılamak ve bu bilgileri güncel tutmak amacıyla bu tür platformların sunduğu tüm imkanları sonuna kadar kullanmayı planlıyor ve bu konuda yoğun çaba sarfediyoruz. Bu çalışmalarımızın bir uzantısı olarak kurumumuzun internet sitesinde de farklı içerik ve formatta yeni hizmetleri yatırımcılarımızın kullanımına sunacağız.

Bu noktada, Sermaye Piyasası Kurulumuz tarafından kullanıma açılan www.yatirimyapiyorum.gov.tr internet sitesinin çok önemli bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Bu ve benzeri sitelerin sayısının artması ve içerik olarak zenginleştirilmesi hem yatırımcılarımızı daha etkin olarak bilgilendirmek hem de interaktif bir iletişim ortamı sağlamak açısından verimli platformlar oluşturacaktır. Biz de İMKB olarak, bu konuda tüm kurumlar tarafından atılacak adımları destekliyoruz.