YatirimYapiyorum.gov.tr  

Kredili Menkul Kıymet İşlemleri

Bu bölümde kredili menkul kıymet işlemleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmektedir.

 Kurulumuzun ilgili düzenlemelerinde, Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nde yer alması gereken asgari unsurlar arasında "Müşteri tarafından kullanılan kredinin tutarı, süresi, faizi ve faiz tahakkuk ve tahsil dönemlerine ilişkin esaslar"ın da bulunması gerektiği hükmü getirilmiştir. Bu çerçevede, aracı kurumlar tarafından kredili menkul kıymet işlemlerine uygulanan faizler, müşteri ile aracı kurum arasında imzalanan sözleşmeye göre belirlenmektedir.

Müşterilerin kredili menkul kıymet işlemlerinde aracı kurum nezdinde bulundurmaları gereken asgari özkaynak (kredili olarak satın alınacak menkul kıymetlerin cari piyasa değeri kadar nakit veya menkul kıymetin peşin olarak yatırılması) oranı vardır. Müşteriler kredili menkul kıymet işlemlerinde, başlangıçta asgari %50 oranında özkaynak yatırmak zorunda olup, kredili menkul kıymet işlemlerinin devamı esnasında da asgari %35 oranında özkaynak bulundurmak zorundadırlar.

Kredi Hesabındaki özkaynak oranı, menkul kıymetlerin cari piyasa değerinde oluşan değişiklikler sonucunda, korunması gereken oranın altına düştüğü takdirde, aracı kurumlar eksikliğin tespit edildiği gün itibariyle bu oranı nakit ve/veya menkul kıymet olarak tamamlamak üzere müşteriye bildirimde bulunmalıdır.

Tamamlama bildiriminin müşteriye yapıldığı andan itibaren özkaynağı iki iş gününü geçmemek üzere Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nde belirlenen süre içerisinde tamamlanmaması halinde, aracı kurum müşterinin menkul kıymetlerini satarak kredi hesabını kapatma yetkisine sahiptir.

Kredili hisse senedi alımı yaptığınızda başlangıçtaki anaparanızın tümünü ya da daha fazlasını kaybetme ihtimaliniz bulunmaktadır. Örneğin, anapara olarak elinizde bulunan 500 TL ve aracı kurumdan aldığınız 500 TL kredi ile 1000 TL tutarında hisse senedi almış olduğunuz durumlarda hisse senedinin fiyatı % 50 oranında düşerse 1000 TL tutarındaki hisse senedinizin değeri 500 TL'ye düşmüş olacaktır. Bu durumda aracı kurumdan kullanmış olduğunuz krediyi kapatırken başlangıçtaki 500 TL'nizi tamamen kaybetmiş olacaksınız.