YatirimYapiyorum.gov.tr  

Sözlü Alım Satım Emirleri

Bu bölümde sözlü emir niteliği taşıyan emirler ile ilgili temel bilgilere yer verilmektedir.

Aracı kuruluşlara vereceğiniz borsada gerçekleştirilecek alım satım emirlerinin yazılı olarak verilmesi esas olup, sözlü olarak telefon, faks vb. iletişim araçlarıyla da emir (elektronik ortamda verilen emirler de sözlü emir sayılmaktadır) verilebilir. Sözlü olarak verdiğiniz emirler, sıra numarası takip eden listelere, emrin alınışı sırasında aracı kuruluş tarafından kaydedilir (yazılı hale dönüştürülür) ve kaydedildiği sıra numarası ve kodu o anda size bildirilir. Müşteri emir formu en az iki örnek düzenlenir. İmzalı bir örneğinin size verilmesi gerekmektedir.

Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan işlemlerde, sözlü emrin varlığını ispat yükü işlem yaptığınız aracı kuruluşa aittir. Faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı delil başlangıcı gibi müşteri mutabakatını içermeyen aracı kuruluş kayıtları tek taraflı delil oluşturamaz.

Alım veya satım emri vermenize rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia ediyorsanız, emri verdiğinizi ispat etme yükümlülüğü size aittir.