YatirimYapiyorum.gov.tr  

Hesap Durumunu Kontrol Etmek

Yatırımlarınızın değerinin yanı sıra hesabınızın durumunu da düzenli olarak kontrol etmek güvenli yatırım açısından önem taşımaktadır. Sermaye piyasasında yatırımcının hesabını kontrol etmesini ve gerektiğinde hesabına blokaj koymasına imkan veren mekanizmalar bulunmaktadır.

Öncelikle, aracı kurumlar yapılan işlemleri gösteren hesap ekstresini aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde müşterilerin adreslerine taahhütlü olarak göndermek zorundadırlar. Ancak hesap ekstresi müşterinin yazılı talebi üzerine; müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerinden borsaya iletilmek üzere elektronik ortamda emir kabul eden aracı kurumlar tarafından müşterilerin ekstrelerine elektronik ortamda erişimine imkân sağlanabilir. Hesap ekstresinin elektronik ortamda gönderildiğine veya elektronik ortamda ekstreye erişim sağlandığına ilişkin ispat yükü aracı kuruluşa aittir. Ayrıca, ilgili dönem içinde herhangi bir işlem yapmayan müşteriler ile hesap ekstresi gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan müşterilere anılan belge gönderilmeyebilir. Hesap ekstresinde yer alan bilgilerin belirli süre geçtikten sonra müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacağına ilişkin sorumsuzluk kayıtlarına çerçeve sözleşmelerde ve ilgili diğer belgelerde yer verilmez.

İlave olarak, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) bünyesinde bulunan Merkezi Kaydi Sistem'de (MKS) her yatırımcı için ayrı ve tek bir sicil numarası üretilir.

Yatırımcıların Alo-MKK, MKK-Web, Çağrı Merkezi ve SMS seçeneklerinden birisi ile MKK tarafından kendilerine verilecek sicil ve şifre bilgilerini kullanarak, hesapları üzerinde yatırımcı blokajı uygulamaları veya hesaplarına ilişkin bilgi alma imkanları mümkündür.

(http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=3&pid=1&submenuheader=-1)

(https://www.mkk.com.tr/tr/content/Bilgi-Merkezi/Kilavuzlar)