YatirimYapiyorum.gov.tr  

Yatırımcı Tazmin Merkezi ve Özel Fon

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla   kamu tüzel kişiliğini haiz Yatırımcı Tazmin Merkezi kurulmuştur.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici üçüncü maddesi ile 18/12/1999 tarihinden önce, Kurulca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının bu maddedeki esaslar çerçevesinde kısmen ödenmesini teminen Özel Fon kurulmuştur. Özel Fonun idare ve temsili, YTM tarafından yürütülür.

 

Daha fazla bilgi için:

(http://www.ytm.gov.tr/hakkimizda.aspx)

(http://www.ytm.gov.tr/oezel-fon.aspx)