YatirimYapiyorum.gov.tr  

Sermaye Piyasası Kurulu

  • Sermaye Piyasası Kurulu, 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur.
  • İdari ve mali özerkliğe sahip yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanır.
  • Düzenleyici kamu kurumu niteliğindedir.
  • İlgili olduğu bakanlık başbakan tarafından görevlendirilen devlet bakanlığıdır.
  • Merkezi Ankara'da olup, İstanbul'da temsilciliği bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Görevleri

  • Sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemek.
  • Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını sağlamak.
  • Tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak.
  • Kurul yetkilerini düzenleyici işlemler tesis ederek  (kanun, yönetmelik, tebliğ) ve özel nitelikli kararlar alarak kullanmak.