YatirimYapiyorum.gov.tr  

Sermaye Piyasası Kurumları

  • Aracı Kurumlar

Sermaye piyasası araçlarının başkası nam ve hesabına, kendi nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımı ile iştigal eden anonim ortaklık şeklinde örgütlenmiş kuruluşlardır.

         Aracı kurumlar aracılık faaliyeti dışında repo-ters repo, yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği faaliyetinde de bulunmaya yetkilidir.

         Aracı kurumların kuruluş ve faaliyet şartları ayrı ayrı belirlenmiştir. Merkez dışında da örgütlenebilirler. Şube, irtibat bürosu ve banka veya özel finans kurumları ile tesis edilen acentelikler merkez dışı örgütleridir. (http://www.tspakb.org.tr/

  • Yatırım Ortaklıkları

Kendilerine katılan veya ortak olan pay sahiplerinden sağladıkları fonlar ile gayrımenkul, altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşturulacak portföyleri riskin dağıtılması, profesyonel yönetim ilkeleri çerçevesinde işletmek amacıyla kurulan kayıtlı sermayeli anonim ortaklık tipindeki kurumlardır.

Halktan topladığı fonlar ile portföy oluşturacağı varlıklara göre menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrımenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları olmak üzere üç türü bulunmaktadır.(www.spk.gov.tr)

  • Yatırım Fonları 

Halktan katılma belgeleri karşılığında topladıkları paralarla belge sahipleri adına riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, gayrımenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliği haiz olmayan malvarlığıdır.

Bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ile kendi kanunlarında engel bulunmayan emekli ve yardım sandıkları ile 506 sayılı Kanuna göre kurulan sandıklar ve gayrımenkul yatırım fonu için Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından kurulabilir.

A tipi yatırım fonları portföylerinin en az aylık ortalama bazda %25'i Türk şirketlerinin hisse senetlerinden oluşur. B tipi yatırım fonu ise, A tipi dışında kalan yatırım fonlarıdır.(http://www.spk.gov.tr/)