YatirimYapiyorum.gov.tr  

Yatırım Araçları

Para Piyasası Araçları

Para piyasaları kısa vadeli fonların arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Geçici ve dönemlik nakit sıkıntısının giderilmesine yönelik bu piyasanın araçları ise nakit, çek, mevduat hesabı, mevduat sertifikası ve vadesi 1 yıldan az olan diğer finansal araçlardır.

Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır.

Menkul kıymetler;

  • Ortaklık veya alacaklılık sağlayan,
  • Belli bir tutarı temsil eden,
  • Yatırım aracı olarak kullanılan,
  • Dönemsel gelir getiren,
  • Misli nitelikte,
  • Seri halinde çıkarılan,
  • İbareleri aynı olan ve
  • Şartları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen,

kıymetli evraktır. Hisse senedi ortaklık hakkı sağlayan menkul kıymetlere, tahvil de alacaklılık hakkı sağlayan menkul kıymetlere örnek olarak verilebilir.

Menkul kıymet dışında kalan ve şartları Kurul'ca belirlenen diğer evraklarda diğer sermaye piyasası araçlarını oluşturur. Nakit, çek, poliçe, bono ve mevduat sertifikası sermaye piyasası aracı değildir.

İlan Ver